Reija Palo-oja

TYKS Kappeli
Turku
2012
Haartmanin sairaala
Helsinki
2009